Contact

Voor het melden van kleurringen / For reporting colourrings:

Vervang in het emailadres (AD) door @ /  Replace (AD) by @

Petra de Goeij
Petra(AD)nioz.nl


Voor vragen kunt terecht bij de verschillende bestuursleden /
For questions: contact the different committee members

Op- en aanmerkingen over de website/  Remarks about the website:

Petra de Goeij
petra(AD)nioz.nlDe Werkgroep Lepelaar bestaat uit:

Bestuur


Voorzitter / Penningmeester

Harry Horn - Vlieland en Terschelling
Onderzoek naar populatieontwikkelingen in de regio.
Ringen van jonge vogels en ringaflezingen (ook buiten de regio).


   

Secretaris
Otto Overdijk - Schiermonnikoog
Ringen van Lepelaars en Kleine Zilverreigers op diverse plekken.
Coördinatie (inter)nationaal ringprogramma.
Veldwerk in Mauritanië en Nederland.
Landelijke populatiemonitoring (omvang en reproductie).
Verstrekken beheeradviezen inzake Lepelaars.
Mede schrijver 'Single Species Protection Plan for the Spoonbill'.
Vergunningen aanvragen
.
 

  
Leden

Mark Hoekstein -      Deltagebied       mhoekstein(AD)zeelandnet.nl
en
Kees Vliet Vlieland
- Deltagebied       vlietvlieland(AD)hetnet.nl
Coördinatie en uitvoering van kolonietellingen.
Ringen van jonge vogels in het Deltagebied.
Onderzoek naar rust- en foerageerplaatsen van niet-geringde vogels in de regio.
Aanspreekpunt over diverse lepelaarzaken in de regio.

Leon Kelder - Noord Holland
Coördinatie en uitvoering van kolonietellingen op Wieringen en in West Friesland.
Ringen en ringaflezingen van lepelaars in de kop van Noord-Holland. 


Carl Zuhorn - Vlieland
Coördinatie en uitvoering van kolonietellingen op Vlieland.
Ringen en ringaflezingen van lepelaars op Vlieland.

Dirk Tanger - Noord-Holland
Coördinatie en uitvoering van kolonietellingen de regio Zuid-Kennemerland.
Voedselonderzoek en foerageergebieden onderzoek in kolonie in het moerasbos aan de Liede (Haarlem).
Aanspreekpunt lepelaarzaken waar Landschap Noord-Holland mee te maken heeft

Eric Menkveld - Texel en Zwanenwater
Uitvoeren van kolonietellingen.
Ringen van jonge vogels.
Beheer van gebieden waar Lepelaars broeden.
Beheeradviezen voor foerageergebieden.

Petra de Goeij - Waddengebied
Onderzoek naar populatieontwikkelingen in het kader van Metawad.
Ringen van jonge vogels en ringen aflezen in het veld.

Tamar Lok - Europa en Afrika
Onderzoek naar de overleving van lepelaars
Databasemanager


Femke van den Berg -    
Deltagebied

Sander Lilipaly -             Deltagebied

Peter Roelse -                admin voor waarnemingen.nl
  
Bob Loos -                      Texel en Noord Holland

Jan Polderman -             Deltagebied

Roeland Bom -                Kinseldam

Werkgroep Lepelaar is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Dit
 betekent dat als u een gift wil doen, deze bij de belasting aftrekbaar is.
              

 
ANBI_Werkgroep_Lepelaar_2012-2015_(003).pdf

 


 

>>> Een groot deel van de Werkgroep Lepelaar op Vlieland in februari 2018 
Bob, Petra, Carl, Kees, Femke, Mark, Harry, Jan, Otto, (Theunis), Tamar
vergaderen, 600 kleurring-combinaties maken en genieten van Vlieland 


Copyright©Werkgroep Lepelaar| Ontwerp website: Petra de Goeij
Het copyright van de foto's op deze website blijft bij de fotografen.
The copyright of the images on this website remains with the photographers.

  

 

96269 bezoekers (153026 hits) sinds 12-3-2013