Lepelaars Platalea leucorodia Spoonbills

Actueel

5-7-18

Beste waarnemer / Dear observer (see text below this dutch text)

Wellicht heeft u via social media vernomen dat de Werkgroep Lepelaar opgeheven zou zijn, en dat de verwerking van waarnemingen van gekleurringde lepelaars eveneens zou zijn beëindigd.

Graag willen wij deze berichten ontzenuwen; de Werkgroep Lepelaar is niet opgeheven. Het werk aan de lepelaar gaat onverminderd door! Juist lange termijn kleurring onderzoek (nu al ruim 35 jaar!) levert onschatbare gegevens op over ondermeer (veranderingen in) overleving,  leeftijdsopbouw, trek-strategie en habitatkeuze.

Uw waarnemingen van gekleurringde lepelaars blijven van essentieel belang voor succesvol onderzoek naar deze soort, dus blijf uw waarnemingen doorgeven aan het (ongewijzigde) centrale meldpunt petra@nioz.nl  of rechtstreeks aan een van de invoerders Harry Horn, Bob Loos, Jan Polderman, Kees Vliet Vlieland of Carl Zuhorn. Zoals gebruikelijk krijgt u dan vlot de life history van de door u afgelezen vogel(s).

De Lepelaars zijn uw en onze inzet waard!

Mocht u nog vragen hebben, aarzel dan niet contact met ons op te nemen.

 

Namens Werkgroep Lepelaar,

Harry HornDear observer,

You may have read on social media that the Dutch Spoonbill Working Group would have been abrogated, and that the processing of observations of colour-ringed spoonbills would also have been terminated.

We would like to inform you that these messages are NOT true! The Dutch Spoonbill Working Group has not been abrogated. Our work on spoonbills is ever ongoing!

Especially long long-term colour-ringing programmes (already over 35 years in case of the spoonbills!) provides extremely valuable data about (changes in) survival, age structure, migration strategies and habitat choice.

Your observations of colour-ringed spoonbills are essential for successful research on this species, so please keep reporting your observations to the (unchanged) central contact address petra@nioz.nl or directly to the data processing persons Harry Horn, Bob Loos, Jan Polderman, Kees Vliet Vlieland or Carl Zuhorn.

As usual, you will then receive the life history of the bird you observed.

The Spoonbills are worth your and our efforts!

In case you have any questions, please do not hesitate to contact us.

On behalf of the Dutch Spoonbill Working Group,

Harry Horn


5-8-18

Lepelaarverzamelpunt Piaam in Friesland

Op 4-8-18 wilden we een natuurbeschermer en ringaflezer uit HongKong even wat rietvogels laten zien bij de vogelkijkhut in Piaam, aan de friese IJsselmeerkust. Ze had nog nooit een kleine karekiet gezien. Maar vanaf de dijk zagen we al dat er een hele grote groep lepelaars aan het foerageren was voor de hut. Dus zijn we snel naar de hut gelopen. Een prachtig schouwspel speelde zich daar af. 79 lepelaars die samen met 10 grote zilverreigers aan het jagen waren, op vis denken we. We hadden gelukkig ook een telescoop mee, want een flink aantal lepelaars (17) had kleurringen om. Het leuke is dat na het invoeren van de kleurringen bleek dat ze van 7 verschillende plekken afkomstig waren, nl van Terschelling (2015), Griend (2018 x3), Vlieland (2005, 2006, 2007, 2012, 2018), Ameland (2015), Schiermonnikoog (2009, 2018), Onderdijk Vooroever (2004, 2015) en Krammer Volkerak (2015).  Het sociale foerageren duurde zo’n 10 minuten toen wij er waren. Daarna ging een groot deel van de adulten elkaar staan poetsen (allopreening) en gingen de jongen lopen bedelen bij de ouders. Wat een traktatie. En gelukkig voor de Hongkongse Katherine zagen we op de terugweg ook een kleine karekiet. Daarvan ging zij uit haar dak. Zij was gewend aan social foeragerende lepelaars, alleen dan de ‘’black-faced spoonbills’’ in Mai Po in HongKong. Vanochtend (5-8-18) weer even gaan kijken en toen stonden er 54 lepelaars rustig te slapen op 1 poot ver van de hut af. 
Petra de Goeij 
 >>> 54 lepelaars voor de Piaamhut op 5-8-18 
foto: Petra de Goeij

 >>> Migration along the Sahara coast
foto: Dan Brown
5 mei


Vertrapte lepelaarnesten

Op 2 mei vonden vogeltellers op een eilandje in het natuurgebied het Pikgat op Schouwen-Duiveland een aantal vertrapte lepelaarnesten.
Waarschijnlijk hebben de daders de nesten van lepelaars aangezien voor die van ganzen. Rondom waren namelijk nesten van ganzen eveneens vertrapt, maar nesten van kokmeeuwen waren ongemoeid gelaten. Ganzen worden al georganiseerd bestreden vanwege mogelijke schade aan landbouwpercelen, maar iemand vond dat blijkbaar nog niet genoeg. Er is doelbewust te werk gegaan omdat de nesten zich bevinden op broedeilanden, waar eerst een water voor overgestoken moet worden. Ook in 2017 waren de legsels van deze kolonie mislukt, mogelijk is toen al hetzelfde gebeurd. Beheerder Natuurmonumenten zal nu extra controles uitvoeren in haar gebieden. Deze lepelaarkolonie is nu helaas geheel verlaten.


Dear observers
We are up to date with entering spoonbill observations !!!!
See the English text below the Dutch text (in red)

Beste waarnemers

We zijn bij met invoeren !!!!!!
We werken nu met een team van invoerders, te weten Petra de Goeij, Harry Horn, Bob Loos, Jan Polderman, Kees Vliet Vlieland,  en Carl Zuhorn. We hebben Europa en Afrika verdeeld over de 6 invoerders, maar het is de bedoeling dat u al uw waarnemingen op stuurt naar: petra@nioz.nl
Vandaar worden de waarnemingen verspreid.
Zie bij KLEURRINGEN / Colourrings de verschillende kleurringschema's en belangrijke informatie over kleurringen


Dear observers
We are up to date with entering the spoonbill data in the database and with sending you the life histories. We are now working with a team, Petra de Goeij, Harry Horn, Bob Loos, Jan Polderman, Kees Vliet Vlieland, and Carl Zuhorn. We have divided Europe & Africa over the 6 people. Send your data to petra@nioz.nl, and your data will be transferred to the right person who will then answer you.
See the chapter KLEURRINGEN / Colourrings for the different  colouring schemes and important information on the colourings.
2018

Een nieuwe lepelaarkolonie in Marokko

http://www.magornitho.org/2018/03/new-spoonbill-colony-morocco/


SORRY ............WE ZIJN NIET ECHT BIJ MET ONS NIEUWS  EN DE FOTO'S ZIJN WEGGEVALLEN. ER WORDT AAN GEWERKT.

OUD NIEUWS: 

16-4-17


Enkele karpervissers hebben de kolonie lepelaars op de Natte Hond verstoord. Zij hebben hier in april herhaaldelijk met bootjes gevist en zelfs hun tent bij de kolonie opgezet. De lepelaars hebben deze plek inmiddels verlaten. De schade die deze vissers hebben aangericht is aanzienlijk. Zie verder de website van Vogelwerkgroep het Gooi en Omstreken.

 

http://vwggooi.nl/index.php/2-algemeen/313-karpervissers-verstoren-kolonie-l

 

 

15-4-17

De meeste gezenderde lepelaars zijn weer terug

Nu ook 763, het mannetje dat al in 2012 z'n logger op heeft gekregen en ieder jaar succesvol jongen heeft grootgebracht op Schier.
En verder zijn in de meeste Nederlandse kolonies de lepelaars weer terug. Nog lang niet allemaal, maar we weten dat in mei zelfs nog lepelaars terug komen in de kolonies.

3-4-17

De eerste gezenderde lepelaars zijn gearriveerd.

6283 (NfYY/aRG) vertrok op 25 februari uit Portugal, en is in één ruk naar Brière gevlogen. Dat is minstens 900 km vliegen, een flinke etappe voor een lepelaar. Ze moest hier dan ook even (3,5 week) van bij komen, voordat ze op 22 maart haar reis vervolgde. Na nog twee korte tussenstops in de Baie de Somme en de Vallée de la Slack is ze gisteren aangekomen in de Anjumer Kolken, een gebiedje aan de Noord-Friese kust. Dit gebiedje stikt van de ondiepe slootjes die vol zitten met stekelbaarsjes. Een prima plek dus om even flink bij te tanken en uit te rusten, voordat ze de oversteek naar Schiermonnikoog maakt om daar een man te gaan versieren.


6288 een mannetje met de kleurringen Groen[AB] Groen[AB] geboren op Schiermonnikoog in 1998 heeft in 2014 een zender opgekregen. Hij heeft alle vele jaren overwinterd in Mauretanie op de Banc d'Arguin. Hij is daar deze winter op 8 februari vertrokken en is op 28 maart aangekomen in Nederland. Hij heeft op verschillende plekken tussenstops gehouden zoals 5 dagen bij Agadir en 10 dagen tussen Douar Lahy en Larache in Marokko. Op 28 februari heeft hij de oversteek naar Spanje gemaakt in 1,5 uur. Van 2-10 maart is hij gestopt in de Extremadura.Van 11-14 maart heeft hij in de Gironde monding bijgetankt. Daarna is hij 11 dagen in zuid Bretagne gebleven van 16-27 maart en is toen ik een ruk naar de Lauwermeer gevlogen. Op 29 maart is hij op Schiermonnikoog gearriveerd. Nu duimen dat hij een goeie partner vindt en ze succesvol gaan broeden.

651, alias YfLY/aLY, een vrouwtjes lepelaar die op Vlieland is geboren, en de laatste jaren ook op Vlieland succesvol heeft gebroed heeft al een zender op sinds 2013. Ze overwintert ieder jaar weer in de Morbihan in Bretagne. Tenminste dat deed ze, en we zullen nu weer haar data moeten uitlezen om erachter te komen of ze ook deze winter daar heeft doorgebracht.  Ze is op 31 maart gezien in de Lauwersmeer. Nu afwachten waar ze gaat broeden, is het dit jaar Vlieland of Schiermonnikoog? Zodra ze op een nest zit kunnen de data worden uitgelezen met een antenne. Verder zijn er overal alweer lepeaars terug in de kolonies. In Zeeland zijn al weer heel wat oude bekenden op hun broedplaatsen gesignaleerd.


Research on spoonbill migration


Your help is needed!

  https://www.werkgroeplepelaar.nl/images/documenticon.gif
klik hier om het bestand Newsletter_Spoonbill_Migration_Research.pdf te bekijken!


2016

In 2016 waren er weer meer lepelaars dan in voorgaande jaren. Er zijn ook weer enkele kleine nieuwe kolonies bij gekomen. Het gaat goed met de lepelaars in Nederland. In 2016 broedden er bijna 3000 broedpaar in 42 kolonies. Maar het blijft met maar 6000 paar in heel Europa natuurlijk een erg kwetsbare soort. Zeker nu we weten dat het de afgelopen 3 jaar een dramatisch slecht broedseizoen in zuid Spanje in de Coto Donana is geweest door de droogte. Als het goed is wordt 2017 beter voor de spaanse lepelaars want er is veel regen gevallen afgelopen winter.


2015

OTTO OVERDIJK heeft de GOUDEN LEPELAAR GEKREGEN !!!!!!!!!!

Op 10-10-2015 heeft Otto door Juun de Boer, de vice voorzitter van Vogelbescherming Nederland, de Gouden Lepelaar opgespeld gekregen, voor zijn enorme inzet voor de bescherming van de lepelaar en zijn habitat over de hele trekroute.

https://www.werkgroeplepelaar.nl/upload/1855/Otto%20met%20oorkonde.jpg

Otto wist van niets en werd naar het garnalenfabriekje in Moddergat gelokt met een werkoverleg over Mauretanie. Nadat Otto een uur naar de praatjes van vier Mauretaanse studenten had geluisterd, kwamen ineens de familie, vrienden en Omrop Fryslan binnenvallen. Het was een volledige verrassing voor Otto, maar hij kon het wel waarderen!

http://www.omropfryslan.nl/utstjoering/hjoed-fan-10-oktober-2015-18007-7-2015 


Een lepelaarpaar in Limburg

http://www.dichtbij.nl/roermond/regio/artikel/4070346/spectaculair-broedgeval-van-lepelaar-in-limburg.aspx 5-7-2015

Het lepelaarbroedseizoen zit er alweer bijna op. In de meeste kolonies in Nederland zijn de kuikens vliegvlug. Maar er zitten ook nog lepelaars op eieren. Er zijn alweer zo'n 400 kuikens geringd met de nieuwe kleurringcombinaties met zwarte vlag en lichtblauw als nieuwe kleuren. Donkerblauw en Lime zijn eruit en de gele vlag is vervangen door een zwarte vlag. Zie ''kleurringen''. Veel afleesplezier gewenst.5-7-2015

Sinds 17-6-2015 zitten er twee lepelaars in Findhorn Bay in Schotland. De linker is GRR/aYfL, op 31-5-2012 geringd in het Sloegebied in Zeeland. De kolonie die dit voorjaar op de schop is gegaan door havenuitbreiding.

https://www.werkgroeplepelaar.nl/upload/1855/GRR-aYfL%20in%20Schotlad,%20Findhorn%20Bay_Gordon%20McMullins.jpg

 >>> GRR/aYfL en een ongeringde in Schotland
         foto: Gordon McMullins

22-5-2015 

Een voortijdig triest einde van drie prachtige vogellevens in de Terschellinger polder.

Via Oene de Jong werd ik op de hoogte gebracht van het feit dat in één van de centrale poldersloten in de Strieperpolder een drietal vogels op een hele nare manier aan hun einde zijn gekomen. Op 22 mei j.l. zag hij in die bewuste sloot een dode eidereend man en enkele meters verder op een dode bergeend vrouwtje liggen, beide vogels waren verstrikt door een nylon visdraad. Toen hij beide vogels uit het water trok, kwam er ook nog dode vogel tevoorschijn en dit bleek een lepelaar te zijn die ook aan dezelfde draad zat. Eén draad, drie onnodige slachtoffers!! Zij waren ongeveer een week dood, oorzaak: vermoedelijk tijdens het foerageren verstrikt geraakt in die visdraad en daardoor uiteindelijk verdronken. De lepelaar bleek geringd te zijn en hierdoor is er iets meer bekend over het korte leven van dit dier. Na te zijn geringd op 10 juli 2012 op de Boschplaat op Terschelling is dit dier rond eind september 2012 naar de noordwest kust van Spanje ( A Coruna) gevlogen en heeft daar vermoedelijk de winter en het daarop volgende voorjaar doorgebracht. Op 17 april 2014 is dit dier voor het eerst weer teruggezien in Nederland en wel in het Quackjeswater te Oostvoorne (ZH). Een maand later is dit dier dan voor het eerst teruggezien op Terschelling en heeft toen mogelijk voor het eerst al een broedpoging ondernomen, mogelijk in de kleine kolonie bij het Waterplak.  Op 22 juli 2014 is het dier daar voor het laatst gezien en nu dus dood gevonden in de poldersloot in de Strieperpolder. Het gebeurt regelmatig dat vogels verstrikt raken in restanten visdraad en visnetten en vandaar dat ik hierbij zowel de gebruikers van dit materiaal als de vinders zou willen verzoeken om dit materiaal te verzamelen en uit de natuur te verwijderen om te voorkomen dat er hierdoor nog meer slachtoffers zullen vallen.

Harry Horn.

 

 

20-5-2015Het onderstaande stuk laat toch weer zien hoe kwetsbaar de lepelaarkolonies zijn. In dit voorjaar zijn drie lepelaar kolonies in Zeeland over de kop gegaan ..............

Een update uit de Delta door Kees Vliet Vlieland:

Na jaren van alleen maar groei van zowel broedparen als van kolonies van lepelaars dreigt 2015 een rampjaar te worden.

Het begon zoals bekend met het onklaar maken van de kolonie in het Sloe.

Er broeden daar nu wel weer meeuwen en ganzen maar de lepelaars vinden het blijkbaar te kaal. Het goede nieuws is dat er zo’n 2.5 km verderop een nieuwe vestiging is, ook op het haventerrein. Daar liggen nu 40 nesten waarvan 4 nog zonder eieren en een paar met jongen van een paar dagen oud.

Maar dit zijn natuurlijk nog lang niet de ruim 70 nesten van vorig jaar (hoewel daar ook wel tweede legsels bij geweest zullen zijn).

Het Zuidgors bijEllewoutsdijk heeft onder water heeft gestaan. op 23-04 lagen daar 25 nesten.

Die moeten dus opnieuw beginnen.

De oudste kolonie in Zeeland, die op de Middelplaten in het Veerse Meer is in een paar dagen tijd volledig geplunderd door een vos.

Gek genoeg kunnen we die lepelaars nergens in de buurt terug vinden.

In het Sloe is RBYf/aYL dood gevonden in de nieuwe kolonie. Deze had een gebroken poot en is dus waarschijnlijk een draadslachtoffer. Niet zo gek aangezien ze vlakbij de kern- en kolencentrale van Borssele broeden.

 


10-5-2015


Een filmpje van een foeragerende B[31]/B[31]. Deze heeft een satellietzender op z'n rug en broedt op dit moment op Schiermonnikoog. Hij werd op 10-5-2015 gefilmd in de Ezumakeeg in het Lauwersmeer door  Michael Kopijn.

Het downloaden duurt wel 8 minuten.

http://we.tl/aQc8sCwAQa

 

 

Sloterpark Lepelaars trotseren dit jaar het festival 

Marjori Hong heeft weer lepelaars in het Sloterpark gefotografeerd en gefilmd. Ze hebben er eerder gebroed maar zijn vorig jaar door festiviteiten in het park verstoord.

http://gefladder.nl/lepelaars-terug-in-sloterpark/

http://gefladder.nl/pitstop-bij-de-lepelaars-2/

 

22-6-2015     festival aan de gang            http://gefladder.nl/mystic-garden-lepelaars-in-sloterpark/

 

28-6-2015     na het festival                      http://gefladder.nl/pitstop-bij-de-lepelaars-3/

 

1-7-2015       twee grote kuikens              http://gefladder.nl/lepelaartje-wil-gekrabbeld-worden/

 

 

  

  

5-5-2015 

Veel lepelaars weer terug in de broedkolonies

Het broedseizoen is weer volop aan de gang. In het Sloegebied, op een iets andere plek, zijn gelukkig toch wat lepelaars neergestreken. Maar het blijft spannend of ze daar kunnen volhouden. Een van de oude bekenden van het Sloegebied is opgedoken bij Durgerdam. Daar is een kolonie die zich sterk uitbreid, dus wie weet gaat hij daar bij zitten. In enkele broedgebieden zijn al grote kuikens, op andere plekken zijn net nesten gebouwd. Er zijn ook nog lepelaars onderweg.

 

Plaatstrouwheid

Door het kleurringwerk wordt steeds duidelijker hoe ontzettend plaatstrouw de lepelaars zijn. Niet alleen met de keuze van hun overwinteringsgebieden, maar ook op de pleisterplaatsen of in de kolonies. Voor veel aflezers worden sommige lepelaars oude bekenden. Toch zijn er ook lepelaars die van de route afwijken. Zoals een lepelaar die in de Camarque in zuid Frankrijk is geringd als kuiken en nu in Coudorpe in Zeeland is gesignaleerd

https://www.werkgroeplepelaar.nl/upload/1855/Wit_ABSH_uit_de_camarque__19-4-_2015_Zeeland_Coudorpe_Mark_Hoekstein.jpg  


>>> Wit [ABSH] geringd als kuiken in de Camarque op 26-5-2011 en gezien op 19-4-2015 in Zeeland
       foto: Mark Hoekstein

 

 

 

10-3-2015

De lepelaars zijn weer terug en het Sloegebied

Overal in het land duiken de lepelaars weer op. En daarbij zijn gelijk een aantal bekenden terug bij hun kolonies. Zo vloog RW[41]/aW[41] op 6 maart over z'n oude kolonie in het Sloegebied bij Vlissingen. Jammer genoeg is na veel jaren vechten door veel mensen in Zeeland nu toch het broedgebied gebuldozerd. Het is dus heel spannend waar alle broedvogels van het Sloegebied heengaan. Er is extra veel gekleurringd in 2014, met de hoop dat we zien waar de ontheemde lepelaars terecht zullen komen. 2014

De grootste groep lepelaars in Engeland

http://www.dorsetwildlifetrust.org.uk/spoonbills_on_Brownsea_Island.html 


Juvenielen op pad

https://www.werkgroeplepelaar.nl/upload/1855/IMG_9547_cropped_and_resize_75.jpg

>>> 3 juvenielen bij Westkapelle Noordervroon 28-9-2014
       YfGa/RBL   aRB/BYYf   LGY/aYfG
       foto: Karen DavidseDe nazomer van 2014

Inmiddels zijn de meeste lepelaars naar Spanje, Portugal en Afrika. In de afgelopen week heeft de werkgroep Limes Platalea duizenden lepelaars adult en juveniel, vanaf het zuid puntje in Spanje, Chiclana, naar Afrika zien trekken. Een prachtig schouwspel! 

De zomer van 2014

Het is overal weer druk met lepelaars. De meeste worden gezien in het noorden westen en zuiden van het land. Er zijn al weer terugmeldingen uit Belgie en Frankrijk van juvenielen. Het is een goed broedseizoen geweest. Het weer was formidabel en er zijn geen overstromingen op de kwelders geweest. Er zijn veel lepelaar kuikens geringd dit voorjaar en er worden er nu ook veel terug gezien, zoals op Vlieland (zie de foto), in de Lauwersmeer en bij Vlissingen. Er komen dagelijks 10-20 meldingen binnen, vaak op foto. Wat opvalt is dat lepelaars zo verschrikkelijk trouw zijn aan hun broedkolonies, maar ook aan hun pleisterplaatsen. sommige waarnemers zien jaar in jaar uit dezelfde vogel op ''hun'' plek terug. 

https://www.werkgroeplepelaar.nl/upload/1855/kuiken_van_651_aBY-GBYf_Miciel_Muller_30-8-2014_Vlieland_Waddenkust-midden.jpg

>>> aBY/GBYf, kuiken van 651, de Lepelaar met een GPS-logger 
       die dit voorjaar op Vlieland broedde
       foto: Michiel Muller_30-8-2014_het wad van Vlieland

 
      
Het voorjaar van 2014 -vervolg

Het lijkt een heel goed jaar te worden voor de lepelaars. Er zijn geen overstromingen meer geweest, na de vroege overstroming dit jaar op Ameland. Op Ameland zijn de lepelaars die overspoeld waren naar een betere plek op het eiland vertrokken en hebben daar inmiddels grote kuikens. Op de meeste Waddeneilanden zijn er al kuikens uitgevlogen, maar zitten er ook nog lepelaars op kleine kuikens. De kolonie van Onderdijk-Vooroever is allang klaar. Op de Banaan bij Den Oever is er een mengsel van grote kuikens en kleintjes. In Zeeland en In de Markiezaat is het heel goed gegaan en zijn er veel grote kuikens. In Hoofddorp wordt weer in bomen gebroed. Zie de youtube-filmpjes. Op Griend is het aantal paar toegenomen van 6 naar 20 en op de Kinseldam bij Amsterdam is de kolonie ook gegroeid naar zo'n 25 paar.

Veel kuikens in Nederland zijn geringd en lopen nu alweer mee met hun ouders.
In Duitsland gaat het ook goed. Daar is weer een nieuwe kolonie bijgekomen.

https://www.werkgroeplepelaar.nl/upload/1855/BLGO_6-5-2014_Yerseke_Moer_Niek_Oele.jpg

>>> B[G0]/L[G0] met juveniel op 6-5-2014 in Yerseke Moer
       foto: Niek Oele29-6-2014

Twee leuke filmpjes
Alex Molin maakte deze twee filmpjes onlangs bij Hoofddorp

http://youtu.be/1OX5rVTa7LI 

https://www.youtube.com/watch?v=P4UpHvRN74c 

Het voorjaar van 2014

Het gaat goed met de lepelaars dit voorjaar. De eerste waren al eind februari terug en sinds eind maart broeden ze alweer op alle bekende plekken en ook weer op nieuwe plekken.  Er is een enorme spreiding in het broeden, de eerste jonge lepelaars vliegen rond met hun ouders, en er zijn nog steeds nesten met eieren. Sommige kolonies zijn groter dan ooit, zoals die in de Geul en Markiezaat. Op Vlieland is dit jaar iets raars aan de hand. De lepelaars zaten in april niet meer in de Oudenhuizenvallei, waar ze sinds 1981 broeden. Wel zat er een grote groep in de Kroonspolders.  Toen de ringen door Carl Zuhorn van Staatsbosbeheer en Eddie Wolfswinkel werden afgelezen , bleken de meeste vogels het vorige jaar in de OHV te hebben gebroed. Waarom zijn ze dan verschoven? We denken dat het te maken heeft et de 2 sneeuwuilen die tot half maart rond de OHV hebben rondgevlogen. De lepelaars die net terugkwamen uit hun overwinteringsgebieden hebben die sneeuwuilen  en de daarmee gepaard gaande belangstelling door vogelaars nog gezien en besloten dat het daar niet helemaal veilig was. Latere lepelaars kwamen bij een lege OHV en hebben het waarschijnlijk ook niet vertrouwd. Gelukkig zijn er dan de Kroonspolders, een heel andere plek, maar ook een plek waar de laatste jaren lepelaars broedden. Ze lopen daar alleen het risico weg te spoelen. In mei is er gelukkig toch ook nog een vestiging in de OHV ontstaan. De vraag is natuurlijk welke beesten dat zijn. Zijn dat latere vogels, die uit West Afrika komen? Nog een ontdekking op Vlieland was een lepelaar met een logger op z’n rug. Carl Zuhorn las de ringen af en het bleek een lepelaar te zijn die vorig jaar op Schiermonnikoog een logger op had gekregen. Het mooie is dat de logger op 1 juni helemaal is uitgelezen en dat we nu weten wat zij (het is een vrouwtje) het afgelopen jaar heeft gedaan. Ze heeft overwinterd in de Morbihan in Bretagne. Aangezien ze al ringen om had toen ze vorig jaar werd gevangen weten we dat ze sinds 2006 toen ze is geboren op Vlieland en geringd door Harry Horn altijd in de Morbihan overwintert. Ze heeft nu kuikens.

9-5-2014

Heel bijzonder is het nest met 4 grote kuikens.
https://www.werkgroeplepelaar.nl/upload/1855/Buitenliede_bij_Haarlem_4kuikens_09052014_Piet_de_Bakker.jpg

>>> Een nest met 4 jongen in de Buitenliede bij Haarlem, 
       nb op een tiental meters van een fietspad, enkele 
       tientallen meters van een snelweg en onder de
       aanvliegroute van Schiphol


18-4-2014

De lepelaars zij alweer op veel plekken aan het broeden
Uit het hele land komen meldingen van broedende lepelaars. Op Ameland heeft een aantal nesten het niet overleefd na de hoge vloed van vorige week. 

13-4-2014

En weer lepelaars in de boom
Herman Bloemzaad uit Oegstgeest meldt dat er in het bos van Wijkersloot een lepelaarpaar een nest heeft tussen de reigers.

21-3-2014 

De eerste lepelaars zijn er weer
Van allerlei plekken in Nederland komen de waarnemingen van lepelaars met of zonder kleurringen weer binnen. Op Texel zitten ze alweer twee weken in de Geul. Op Schiermonnikoog zijn ze gesignaleerd in de Westerplas en op de kwelder.

 

2013

Tamar Lok is op 15 november 2013 gepromoveerd in Groningen op haar werk aan lepelaars en nog wel met cum laude ook!

 

https://www.werkgroeplepelaar.nl/images/documenticon.gif
 >>>>klik hier om het bestand Lok-thesis-digital.pdf te bekijken!Waanzinnige trek van lepelaars langs de spaanse kust - 29 september 2013

Door Petra de Goeij
Mocht je volgend jaar nazomer of herfst zin hebben om naar zuid spanje af te reizen om vogels te kijken, vergeet dan niet om naar het stadje Chiclana te gaan. Daar wordt iedere dag van half juli tot half november trek van lepelaars gevolgd door een grote groep vrijwilligers. Ik ben net terug en het was spectaculair om te zien hoe groepen van 25 tot 150 de oversteek begonnen naar Afrika. In drie ochtenden tijd heb ik zo'n 1500 lepelaars voor bij zien trekken. Ook zag ik op de laatste ochtend , toen het hard waaide groepen terug komen. Die besloten de harde tegenwind niet te trotseren en nog een tijdje in de Baai van Cádiz te blijven. Zie voor meer informatie het Limes Platalea weblog, met prachtige foto's en impressies. Limes Platalea

Dode lepelaars en populatie in 2013 - 26 september

Door Otto Overdijk  29-09-2013
Ondanks de sterfte van broedende lepelaars toch meer broedgevallen op Schiermonnikoog in 2013 dan ooit.
In de broedperiode van de lepelaars werden met name in de Waddenzee 35 volwassen dode lepelaars aangetroffen. Vermoedelijk zijn meer dieren gestorven maar deze 35 dode dieren zijn door mensen aangetroffen. Een aantal dode dieren is onderzocht door de Universiteit van Utrecht, echter er kon geen doodsoorzaak worden vastgesteld. De aangeleverde dieren waren (mede vanwege het warme weer en lange reistijd) in te ver gaande staat van ontbinding. Uiterlijk was er niets aan de dieren te zien: geen beschadigingen (veroorzaakt door aanvaringen of iets dergelijks) en ook de lichaamsconditie  leek in orde. Veel dieren hadden het zogenaamde broedkleed, een gele band op de borst en een pluim op hun kop. De dieren waren dus aan het broeden. 
Ondanks deze sterfte werden op Schiermonnikoog meer broedparen dan ooit vastgesteld, namelijk 266 broedparen (tegen 211 broedparen in 2012). Het ging niet overal in Nederland beter met de lepelaars, landelijk daalde het aantal broedparen met 342 paren. In ons land kwamen in 2013 2167 paren tot broeden. Terwijl dat vorig jaar nog uitkwam op 2509 paren.
Sterfte in broedtijd is ongewoon. Onlangs is er een statistische analyse gedaan van het jarenlange kleurring onderzoek naar de overleving van lepelaars. Daarbij is over een periode van 22 jaar gekeken naar hoe oud lepelaars zijn en in welk jaargetijde ze sterven. Eén van de uitkomsten was dat volwassen dieren niet gedurende hun broedtijd sterven. Volwassen dieren hebben een hoge overleving en geconstateerd werd dat sterfte vooral optreedt gedurende de voorjaarstrek van Afrika naar Nederland. Jonge dieren die pas uitgevlogen zijn sterven wel in de zomer en ook sneller dan pakweg 20 jaar geleden. Toen was de omvang van de populatie lepelaars veel geringer en vermoedelijk belemmert de omvang van de populatie nu het reproductieve succes. Er ontstaat voedsel gebrek en meer stress.
Dat is een heel natuurlijk mechanisme. Wellicht is het ook dit mechanisme dat er voor gezorgd heeft dat er dit jaar minder broedparen in Nederland tot broeden zijn gekomen. 
Lepelaars zijn in ons land toch al verdrongen naar de uiterste bestaansgrenzen. Veel leefgebieden van vroeger zijn ongeschikt geworden door drooglegging, landbouwkundig gebruik en industrialisatie. Lepelaars broeden tegenwoordig vooral op buitendijkse kwelders. Ze zoeken hun voedsel in ondiep water. Allerlei menselijke activiteiten maken dat vaak ongeschikt voor lepelaars om er hun eten te zoeken. Lepelaars zijn betrekkelijk schuwe dieren en er zijn maar weinig plekken waar ze rustig kunnen foerageren.  Door de noodgedwongen uitwijking naar buitendijkse kweldergebieden lopen de nesten van lepelaars een steeds grotere kans gedurende perioden van springvloed geheel weg te spoelen. Ook in mei 2013 gebeurde dat op verschillende Waddeneilanden. 


  https://www.werkgroeplepelaar.nl/upload/1855/populatie_in_2013.pngEn nog een nieuwe kolonie erbij - 18 augustus 2013

In de Delftse Hout heeft een lepelaarpaar met succes 4 kuikens groot gebracht.

Weer dode lepelaars - 14 augustus 2013

https://www.werkgroeplepelaar.nl/upload/1855/dode_lepelaars_aug_2013.jpg

Lepelaar broedt voor het eerst in de Blankaart - 9 augustus 2013

Het is het eerste broedgeval in West-Vlaanderen, Belgie. In het natuurgebied de Blankaart, zijn in een wilgenbroekbos 3 nesten met kuikens gevonden, zegt conservator Guido Vandenbronck

En ook Lepelaars bij Vlaardingen - 4 augustus 2013

In de Broekpolder, De Ruigte, werden 2 paartjes lepelaar waargenomen. Onlangs zijn er 31 lepelaars gesignaleerd. Onduidelijk is hoeveel er gebroed hebben.

Lepelaarpaar in Sloterplas heeft 4 kuikens - 26 juli 2013

Het blijft bijzonder: Lepelaars in een den en dan ook nog 4 kuikens groot, dat laatste is exceptioneel veel!

https://www.werkgroeplepelaar.nl/upload/1855/sloterplas_4_kuikens_26-7-2013.jpg

>>> foto: Franka Slothauber Sloterplas juli 2013

Lepelaar eet Gevlekte Amerikaanse Rivierkreeft - 23 juli 2013

Op 22 juli, tijdens het kleurringen van kuikens op Schiermonnikoog werd in de kots van een kuiken een rood kreeftje ontdekt. De aanwezigen dachten aan een exotische rivierkreeft. En jawel, bij nadere analyse van de kots op het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee, door Kees Camphuysen en Estefania Velilla Perdomo bleek het een gevlekte amerikaanse rivierkreeft te zijn, een exoot in Nederland. Het was van lepelaars in Frankrijk al bekend dat ze rivierkreeften aten (zie de foto in de fotogallerij), en ook in bij Arnhem is een lepelaar gezien met een gevlekte amerikaanse rivierkreeft in z'n bek, maar in noord-Nederland is dit naar ons weten niet eerder waargenomen. Het was alwel bekend dat de rivierkreeft in het Lauwersmeergebied voorkwam. De kots zat verder nog vol met otolieten (gehoorsteentjes) van vissen uit de Waddenzee. De lepelaars van Schiermonnikoog foerageren zowel op het wad als in het Lauwersmeer. 

https://www.werkgroeplepelaar.nl/upload/1855/gevlekte_amerikaanse_rivierkreeft_22-7-2013.jpg

>>> Gevlekte Amerikaanse Rivierkreeft
       foto: Kees Camphuysen en Estefania Velilla Perdomo

Nog meer dode lepelaars gevonden - 21 juli 2013

Er lijkt toch wel iets bijzonders aan de hand: inmiddels zijn er 23 dode lepelaars gevonden. De Universiteit Utrecht gaat er nu een aantal onderzoeken. Wat Otto Overdijk tot nu toe heeft gezien lijkt het eerder dood door gif dan door verhongering.

Als u een dode lepelaar vindt meldt het dan aan Otto Overdijk. Is hij vers en heeft u een vriezer .......bewaar hem dan voor eventueel verder onderzoek.

Veel lepelaars zwerven uit over nazomerpleisterplaatsen - 19 juli 2013
Terwijl een deel van de lepelaars nog kleine kuikens heeft, zien we alweer groepen lepelaars met grote bedelenden kuikens op de nazomerpleisterplaatsen zoals in de Lauwersmeer. De jonge lepelaars herken je aan de zwarte vleugelpunten.


Dode lepelaars gevonden - 27 juni 2013

Door Otto Overdijk:
In de afgelopen week werden op diverse plekken dode volwassen lepelaars aangetroffen. Dat is erg ongebruikelijk. Volwassen Lepelaars worden maar zelden in de broedtijd dood gevonden.Op Vlieland werden er twee gevonden, op Schiermonnikoog ook twee en op Terschelling eveneens. Bovendien werd in de Sloekolonie bij Vlissingen een volwassen dode lepelaar gevonden. Dit dier had twee gebroken poten en is vermoedelijk van honger omgekomen. Lepelaars crashen vaker tegen hoogspanningsleidingen. Crashes met in de lucht gespannen kabels is na jacht de grootste niet-natuurlijke doodsoorzaak bij Lepelaars. Gecrashte Lepelaars die gevonden worden laten vaak hetzelfde beeld zien, de buik ontvelt en de poten gebroken. Na een crash kunnen de dieren vaak nog wel vliegen. Maar landen met gebroken poten valt niet mee, laat staan eten zoeken. Dergelijk dieren sterven een ellendige dood. TenneT, de eigenaar/beheerder van dergelijke kabels is ondanks ons herhaaldelijke verzoek niet genegen markeringsbollen op de leiding tracés aan te brengen waar de vogels vaak crashen. Wij betreuren die onwilligheid van TenneT. 

https://www.werkgroeplepelaar.nl/upload/1855/lepelaar_dood__Wit_KS__Folkert_Jansens__juni_2013.jpg

>>> Vlieland, juni 2013
        foto: Folkert JanssensFoerageerpatronen 763 - 26 juni 2013

Lepelaar 763 is z'n nest verloren tijdens het hoge springtij en de aanhoudende storm van een maand geleden. Inmiddels is hij op een nieuwe plek nogmaals gaan broeden. Hij foerageert 's nachts zowel op het wad als in de Lauwersmeer. Hij zit overdag op het nest. Nu maar hopen dat hij morgen met springtij en storm niet weer z'n nest kwijt raakt!

https://www.werkgroeplepelaar.nl/upload/1855/763_foerageren_tot_25-6-2013_verkleind.jpgDe Haarlem Lepelaars 24 juni 2013


De lepelaars in het moerasbos bij de Liede zijn dit jaar gemiddeld twee weken later gaan broeden en zeker niet allen tegelijkertijd zoals in voorgaande jaren. De eerste jongen vliegen al. Op zondagmiddag 23 juni zag Dirk Tanger bij het plasje aan de kerkweg waarschijnlijk de eerste familie (een paar met twee jongen). Er zijn tot op heden 22 broedpaar, iets minder dan de 25 paar van verleden jaar, maar er kunnen nu nog broedpaar bij komen, omdat nu nesten worden verlaten, omdat de jongen uitvliegen. Ook valt op dat er per nest minder lepelaartjes vliegvlug worden. Was verleden jaar 3 uitvliegende jongen de regel, nu is dat 2 en regelmatig ook maar 1 uitvliegend jong. En er waren al zo weinig jongen vanaf het moment dat er kleine snaveltjes om voedsel bedelden bij hun ouders. Zal wel het gevolg zijn van het koude voorjaar (ouders mindere voorjaar (ouders mindere conditie, minder kleine visjes of garnaaltjes??)

Waddeneilanden 20 juni

Op bijna alle Waddeneilanden zijn in het kader van de projecten Waddensleutels en Metawad grote kuikens gekleurringd en zijn er monsters genomen voor de dieetstudie adhv isotopen. Alleen op Ameland waren nog geen grote kuikens. Daar is de eerste groep lepelaars weggespoeld. Op Ameland en Schiermonnikoog zijn lepelaars van wie hun nest was weggespoeld opnieuw begonnen. Het lijkt toch een aardig broedseizoen te worden, na een vertraagde start.

https://www.werkgroeplepelaar.nl/upload/1855/300_Lepelaar_kuiken_RaG-BGYf_foto_Cor_en_Annelies_Huijgens.jpg
    
>>> Lepelaarkuiken RaG/BGYf wandelt op Vlieland terug naar de kuiken-creche

Sloterpark Lepelaars door Teun van Dijk 14 juni 2013

Het bericht op de website m.b.t. broedende lepelaars in het Sloterpark kan wat actualisering gebruiken. Er waren zelfs drie paar lepelaars in de blauwe reigerkolonie gaan broeden, maar … het stadsdeel Nieuw West heeft ondanks protesten toestemming gegeven voor een muziekfestival pal naast de reigerkolonie. Dit alles in het weekend van 1 en 2 juni. Het gevolg van dit alles, waarbij de kolonie weliswaar door hekwerken was afgezet, was dat de vogels werden blootgesteld aan een geluidsbelasting die zelfs in de woonwijk aan de andere kant van de plas te horen was. Volgens bureau Tauw kon dat allemaal geen kwaad. De parkvereniging had zelfs nog een rechtsprocedure aangespannen om het festival vanwege die broedgevallen te verhinderen. De rechter ging mee in het verhaal van natuuronderzoeksbureau Tauw en het festival kon dus doorgaan.
Na het festival bleek het ouderpaar van het eerste broedgeval het nest in de steek te hebben gelaten. Een jong dat enkele dagen voor het festival geboren was, lag dood onder de nestboom en een ei lag er gepredeerd bij. Inmiddels is het nest van dit drama door een ander stel lepelaars in gebruik genomen, die er nu zitten te broeden. Ogenschijnlijk lijkt alles dus koek en ei, maar de realiteit is dat er een broedsel lepelaars verloren is gegaan als waarschijnlijk gevolg van dit muziekfestival.

Durgerdam: lepelaarkuikens geringd  8 juni 2013

Op de Kinseldam zijn op 8 juni de eerste 4 kuikens geringd. In plaats van de verwachte 2 nesten, bleken er 4 nesten te zijn. Alleen de grote kuikens hebben nu kleurringen om. We gaan er vanuit dat ze over twee weken al bedelend achter hun ouders aan zullen worden waargenomen door de Amsterdamse vogelaars. Zie ook de website van de Vogelwerkgroep Amsterdam.

  https://www.werkgroeplepelaar.nl/upload/1855/Kinseldam_8-6-2013.jpg

>>> bovenstaande foto toont de Kinseldam waar in 2013 voor het eerst lepelaars broeden.
       De Kinseldam is aangelegd als compensatie voor verlies aan natuur bij de aanleg van IJburg

Waddeneilanden 5 juni 2013

Op de Waddeneilanden gaat het redelijk met de lepelaars. Op Schiermonnikoog lijkt het aantal, ondanks het wegspoelen van een deel van de nesten, ongeveer hetzelfde als vorig jaar. Er worden nog steeds nieuwe nesten gemaakt. Ameland begon heel goed dit voorjaar, nadat er nesten zijn weggespoeld, lijkt het erop dat veel lepelaars opnieuw zijn begonnen, of er zijn nieuwe bij gekomen. Op de andere eilanden gaat het redelijk tot matig.Op Terschelling lijkt het niet zo goed te gaan. Vlieland heeft twee kolonies: de kolonie in de duinen heeft jongen en die in de 4e Kroonspolders zit net op eieren of is nog aan het nestelen. De berichten van Terschelling zijn slecht. Er lijken op Texel iets minder lepelaars te zijn in de Geul  ongeveer evenveel in de Muy en iets meer op de Schorren. Waarschijnlijk kunnen we pas half juli zeggen hoe het er dit jaar echt aan toe gaat.

De Banaan: eerste kuikens geringd 2 juni 2013

Op de Banaan, een basaltdijk bij Den Oever zijn de eerste lepelaarkuikens van dit voorjaar geringd door Leon Kelder. 

Sassenplaat  2 juni 2013

Op vrijdag 31 mei is het de beheerders van de Sassenplaat eindelijk gelukt de lepelaarkolonie te controleren. Het weer liet het niet toe er met een bootje heen te varen. Er zit 60-70 paar lepelaars, en slechts 1 paar kleine zilverreigers.

Sloterplas: tweede paar lepelaars 26 mei 2013

Een tweede paar lepelaars heeft zich genesteld in de dennenboom van de Sloterplas.

Overstromingen door harde noordenwind en springtij 26 mei

Door de harde noordenwind in combinatie met een hoog springtij zijn op Ameland 60 nesten en op Schiermonnikoog 45 nesten weggespoeld. Het was een triest gezicht op Schiermonnikoog waar op de lage kwelder nog slechts 2 nesten boven het water uit kwamen, waar er een week daarvoor nog 36 waren met net uitgekomen jongen. Op Ameland is nog een tweede kolonie die veilig hoog ligt en op Schier zijn ook nog groepen lepelaars op de hogere kwelder.

Nieuwe kolonie bij Durgerdam 27 mei 2013

Het leek er al even op maar het is nu duidelijk: er is een nieuwe kleine kolonie lepelaars ontstaan, vlakbij Durgerdam, en dus vlakbij Amsterdam. De eerste jongen zijn gezien. 

Otto vangt oude bekende terug 21mei 2013

Op 3 mei ving Otto op Schiermonnikoog B[J] / a terug. Hij had hem 22 jaar eerder als kuiken geringd op Vlieland. De aluminium ring was totaal afgesleten en de kleurring om de rechterpoot was afgevallen. De lepelaar heeft nu nieuwe ringen om,  LYYf/YaR , een logger op en inmiddels 3 kuikens.

https://www.werkgroeplepelaar.nl/upload/1855/Otto_vangt_oude_bekende_terug_op_3_mei_2013.jpg

>>> Otto met B[J]/a

In bomen broedende lepelaars 18 mei 2013

In het moerasbos bij de Liede (Haarlem) broeden lepelaars in bomen. Twee weken geleden zaten er alweer 20 paar. 
De meest aparte vestiging is die van een paar lepelaars in het Sloterpark die daar in april in een dennenboom op een oud reigernest zijn gaan zitten.
>>> http://www.gefladder.nl/fladder-18.html#lepelaars-sloterpark
>>> http://www.gefladder.nl/fladder-18.html#lepelaar-lacht


Waddeneilanden 16 mei 2013

Op alle Waddeneilanden wordt al hevig gebroed. De meeste lepelaars zitten op eieren.


Eerste kuikens op Schier 16 mei 2013

Op 16 mei is een nest-controle gedaan op Schiermonnikoog. Er zijn heel wat kuikens net uit het ei gekropen. Maar ook zijn er al wat kuikens van een week oud en zijn er nesten waar nog aan gebouwd wordt.
 

Herfstroute en overwinteringsplek 760

De tweede lepelaar is ook uitgelezen. Hij heeft de hele winter in hetzelfde estuarium in Portugal gezeten.

https://www.werkgroeplepelaar.nl/upload/1855/760_herfstroute_300.jpg https://www.werkgroeplepelaar.nl/upload/1855/760_overwinteringsgebied_200.jpg

>>> 760 met GPS-logger: route en overwintering Voorjaarsroute Lepelaar 763

  
https://www.werkgroeplepelaar.nl/upload/1855/763_voorjaarsroute_400.jpg

>>> 763 met GPS-logger: route en overwintering 


Twee zendervogels terug 29 april 2013

Afgelopen twee weken zijn twee van de vorig voorjaar gezenderde lepelaars gesignaleerd via een op de kwelder van Schiermonnikoog staande antenne. Een van de vogels (760) is alleen een paar keer langs de antenne gevlogen en heeft z'n data nog niet laten downloaden, maar..... de tweede vogel (763) heeft al z'n data laten downloaden en blijkt de hele winter in het zuiden van Spanje bij de Coto Donana te hebben doorgebracht. Nu zit hij weer op z'n nest op de kwelder.


Aankomst Lepelaars 9 april 2013

Uit de terugmeldingen blijkt dat overal in Nederland lepelaars zijn gearriveerd die in Spanje en Portugal hebben overwinterd. Afrika-gangers zijn nog niet gezien.
Er komen nog meer lepelaars aan! In de eerste dagen van april trokken er zo'n 500 noordwaarts over Nederland .
>>> trektellen.nl


Lepelaars in Engeland 9 april 2013

Opvallend is dat er in de afgelopen tijd kleurringen van Nederlande broedvogels in Engeland werden gezien. Het lijkt er op dat ze met de sterke oostenwinden naar Engeland zijn afgedreven. Spannend om te zien of ze daar blijven of toch nog deze kant op komen.


Schiermonnikoog 9 april 2013

Een deel van de lepelaars op Schiermonnikoog zit alweer op hun nest. Net zoals in 2012 zijn de lepelaars van de Westerplas het eerst. De Westerplas-kolonie is er pas sinds een paar jaar en lijkt het goed te doen. Op de kwelder zijn de eerste lepelaars met takken aan het slepen. Dit voorjaar is het op Schier dubbel spannend. Niet alleen zijn we benieuwd naar welke gekleurringde lepelaars zijn gekomen, we zijn ook reuze benieuwd of onze zendervogels terugkeren naar de kolonie. Een aantal adulte lepelaars heeft in het voorjaar van 2012 een GPS-logger op gekregen. Om de data van de GPS-logger te kunnen uitlezen moeten ze binnen een straal van 500 meter van een antenne komen. Op Schiermonnikoog staan de antennes klaar. Zodra een van de vogels in de buurt komt begint het downloaden van de data. Dat kan wel 2-4 uur duren. 


In Belgie zijn de trekkende lepelaars vastgelegd op 7 april 2013

>>>langstrekkende lepelaars


Gouden Wimpel 7 april 

Op 7 april heeft Otto Overdijk de Gouden Wimpel gekregen van de Postcodeloterij voor zijn verdiensten in de Natuurbescherming. Hij wist van niets en was dan ook zeer verbaasd toen hij in Hotel van de Werf op Schiermonnikoog de prijs uitgereikt kreeg door de jonge Mauretaanse onderzoeker Hacen. De prijs is voor 'mensen die een steentje bijdragen om de wereld een beetje mooier te maken'. Op zondag 14 april zal een documentaire, die in het weekend voorafgaande aan de prijsuitreiking is gemaakt over Schiermonnikoog en het werk van Natuurmonumenten, worden uitgezonden.

https://www.webxpress.nl/upload/1855/postcodeloterij_gouden_wimpel_300_Werkgroep_Lepelaar.jpg

Banc d'Arguin 2 april 2013

Er is goed nieuws van de Banc d'Arguin: de lokale ondersoort van de lepelaar Platalea leucorodia balsaci is begonnen met broeden op de eilanden Nair en Zira. Dit meldde een van de Mauretaanse onderzoekers begin april. In de afgelopen jaren hebben de lepelaars niet veel broedsucces gehad. Overstromingen en de aanwezigheid van jakhalzen op de eilanden zijn daar debet aan.

https://www.webxpress.nl/upload/1855/Spoonbill_at_Nair_March_2013_Mohamed_Ahmed_SIDI_CHEIKH_300.jpg

>>>  de nu nestelende lepelaars op Nair


Ezumakeeg 24 maart

Op 24 maart in de verschrikkelijk koude periode, waarin de meeste sloten bevroren waren, wist Rob van der Rol een prachtige fotoserie te schieten van een bekende lepelaar die in de Ezumakeeg een pad verschalkte. 


https://www.webxpress.nl/upload/1855/Rob_van_der_Rol_300_Ezumakeeg_24_maart_2013_Lepelaar_verschalkt_pad.JPG

>>> YaL/LBYf in actie
        foto: Rob van der Pol


Haarlem 19 maart 2013

Dirk Tanger melde dat er al 18 lepelaars aan het baltsen waren in het moerasbos bij de Liede (ten oosten van Haarlem). Ze broeden daar sinds 2004 in de bomen.

https://www.werkgroeplepelaar.nl/upload/1855/pdf_icon.jpg in bomen broedende_leplaars


Banc d' Arguin februari 2013

In februari heeft Otto Overdijk een van de zendervogels in z'n overwinteringsgebied Mauretanie kunnen downloaden op het eiland Nair. 

https://www.werkgroeplepelaar.nl/upload/1855/764_route_naar_het_zuiden_Werkgroep_Lepelaar_juiste_maat.jpg

>>>De trekroute naar het zuiden van lepelaar 746 


 

 


100266 bezoekers (160151 hits) sinds 12-3-2013