Contact & ANBI

Voor het melden van kleurringen / For reporting colourrings:

Vervang in het emailadres (AD) door @ /   Replace (AD) by @

Werkgroeplepelaar(AD)gmail.com


Voor vragen over / For questions about Werkgroep Lepelaar kunt terecht bij/ contact:
Vervang in het emailadres (AD) door @ /   Replace (AD) by @


Werkgroeplepelaar(AD)gmail.com


ANBI

Werkgroep Lepelaar is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Dit betekent dat als u een gift wil doen, deze bij de belasting aftrekbaar is.

Naam van de instelling:                Werkgroep Lepelaar

RSIN: 815714439

Contactpersoon:                            H. Horn,  Burg.van Heusdenweg 15, 8881 EC West Terschelling

Werkgroep lepelaar IBAN NL21 INGB 000 7334 297


Doelstelling:
                      

De Werkgroep lepelaar doet  onderzoek naar de populatie-ontwikkeling van de lepelaars en de toestand van hun leefgebieden wereldwijd, met het uiteindelijke doel de lepelaars en hun leefgebied beter te kunnen beschermen. Een belangrijk deel van het onderzoek bestaat uit het kleurringen van jonge lepelaars in de kolonies en het aflezen van kleurringen in en buiten de kolonies. Het aflezen gebeurt voor een heel groot deel door vrijwilligers. Daarnaast wordt sinds twee jaar onderzoek gedaan naar het dieet van de lepelaars in de Waddenzee


Hoofdlijnen van het beleidsplan:

Door monitoring van kolonies, het ringen van jonge lepelaars en de verwerking van terugmeldingen in een database wordt een beeld verkregen van de  omvang van populaties, het verspreidingsgebied, de migratieroutes en knelpunten hierin.

 

Functies en namen van de bestuurders:

Voorzitter:               Tamar Lok

Penningmeester:     Harry Horn

Secretaris:                Femke van den Berg

Bestuurslid:              Petra de Goeij

Bestuurslid:              Mark Hoekstein

 

Beloningsbeleid: het bestuur is onbezoldigd


Verslag van de uitgeoefende activiteiten:

Het jaarlijkse veldwerk van de Werkgroep Lepelaar wordt gecontinueerd evenals de verwerking in de database van de terug-gemelde vogels.

De aard van het veldwerk houdt intensieve contacten in met terreinbeherende instanties (veelal Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Provinciale Landschappen), met verwante organisaties in binnen- en buitenland, en met wetenschappelijke instellingen (Rijksuniversiteit Groningen en Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ)).

De werkgroep neemt tevens deel aan de 3-jaarlijkse bijeenkomsten van de Eurasian Spoonbill International Expert Group (ESIEG), zoals afgelopen jaren gehouden in Spanje, Frankrijk en Tunesië en waarvan de volgende bijeenkomst gepland staat in 2021 in Kroatië.

Daarnaast zijn er in 2019 verschillende voordrachten gehouden door Petra de Goeij en Harry Horn.Financiele verantwoording


/upload/1855/financieel_overzicht_2016_Werkgroep_Lepelaar.PNG

/upload/1855/financieel_overzicht_2017_Werkgroep_Lepelaar.PNG

 /upload/1855/financieel_overzicht_2018_Werkgroep_Lepelaar.PNG
Op- en aanmerkingen over de website/  Remarks about the website: 


Vervang in het emailadres (AD) door @ /   Replace (AD) by @

petra(AD)nioz.nlPetra de Goeij 
Copyright©Werkgroep Lepelaar:

 
Het copyright van de foto's op deze website blijft bij de fotografen.
The copyright of the images on this website remains with the photographers.

  

 

167572 bezoekers (269955 hits) sinds 12-3-2013