Publicaties

De onderstaande lijst is niet volledig, maar er wordt aan gewerkt deze zo volledig mogelijk te krijgen. Een groot deel van de stukken zal dan ook als pdf beschikbaar zijn via de website beheerder.


Oudman T., de Goeij P., Piersma T. & Lok T. 2017. Colony-breeding Eurasian Spoonbills in The Netherlands:local limits to population growth with expansion into new areas. Ardea: 105(2): 113-124

El Hacen M.E-H., Overdijk, O., Lok, T., Olff, H. & Piersma, T. 2012. Home range and foraging rythm in Mauritanian
Spoonbills (Platalea leucorodia balsaci): A satellite tracking study. Accepted by Waterbirds.

Kralj, J., Žuljevic, A., Mikuska, T. & Overdijk, O. 2012. Movements of immature Eurasian Spoonbills Platalea leucorodia from the breeding grounds of the Eastern metapopulation in the Pannonian Basin. Waterbirds 35: 239-247.

Lok, T., Overdijk, O., Tinbergen, J.M. & Piersma, T. 2012. Age-specific density dependence in seasonal survival of a long-distance migrant. Manuscript submitted to Proc. R. Soc. B.

Lok, T. Overdijk O. & Piersma T. 2012. Migration tendency delays distributional response to differential survival prospects along a flyway. Am. Nat. 181: 520-531.

Navedo, J.G. & Garaita, R. 2012. Do systematic daily counts reflect the total number of birds using stopover sites during migration? A test with Eurasian Spoonbill. J. Nat. Conserv. DOI.

Overdijk, O. & Navedo, J.G. 2012. A massive spoonbill stopover episode: identifying emergency sites for the conservation of migratory waterbird populations. Aquatic Conservation 22: 695-703.

Lok, T., Overdijk, O., Tinbergen, J.M. & Piersma, T. 2011. The paradox of spoonbill migration: Most birds travel to where survival rates are lowest. Animal Behaviour, 82: 837-844.

Piersma, T., van der Velde, M., El-Hacen, E.M., Lok, T. &  Overdijk, O. 2012. Molecular verification of the subspecies status of the Mauritanian Spoonbill Platalea leucorodia balsaci. Ardea 100: 131-136.

Overdijk, O., 2011. Eindreportage Lepelaarproject Adessium
Navedo, J.G., Orizaola, G., Masero, J.A., Overdijk, O. & Sánchez-Guzmán, J.M. 2010.

Long-distance travellers stopover for
longer: A case study with spoonbills staying in North Iberia. Journal of Ornithology 151: 915-921.

Navedo, J.G., Masero, J.A., Overdijk, O., Orizaola, G.& Sánchez-Guzmán, J.M. 2010. Assessing the role of multiple environmental factors on Eurasian spoonbill departure decisions from a stopover site. Ardea 98: 3-12.

Kleefstra, R. , Horn, H. , Leopold, M. & Overdijk, O. 2009. Kleine Zilverreigers in de Waddenzee Van mediterrane verschijning naar Nederlandse wadvogel. Limosa 82: 158-170.

Lok, T., Overdijk, O., Horn, H. & Piersma, T. 2009. De Lepelaarpopulatie van de Wadden; komt het einde van de groei in zicht? Limosa 82: 149-157.

Triplet, P., Overdijk, O., Smart, M. Nagy, S., Schneider-Jacoby, M., Karausz, E.S., Pigniczki, C., El Din, S.B. Kralj., Sandor, A. & Navedo, J.G. 2008. International Single Species Action Plan for the Conservation of the Eurasian Spoonbill. AEWA Technical Series.

Navedo, J.G. 2006. Identifying stopover wetlands for the conservation of an endangered waterbird species: The role of Santona marshes for the Spoonbill Platalea leucorodia during autumn migration. In P. Triplet & O. Overdijk (Eds., Eurosite Spoonbill Network Newsletter (pp.48-51). Eurosite.

Overdijk, O. & Horn, H. 2005. Broedende Lepelaars Platalea leucorodia in Nederland in 1999-2004. Limosa 78: 97-102.

Overdijk, O.  2004. De Lepelaar Platalea leucorodia als een ambassadeur voor  bescherming van internationale trekroutes. Limosa 77: 93-100.

Overdijk, O. 2002. The actual state of the spoonbill in Europe. 68th Eurosite workshop: 7-11.

Overdijk, O., Marion, L. & Alassane Sall, M. 2002. Spoonbill count on the Banc d' Arguin, Mauritania, January - February 2001. Foundation Working Group for International Waterbird and Wetland Research (WIWO).

Overdijk, O., de leCourt C. & Gueye, A. 2000. WIWO-report 70, January 2001. Spoonbill count on the Banc d’Arguin, Mauritania.

Overdijk, O. 1998. De ontwikkeling van het aantal broedparen van de Lepelaar Platalea leucorodia in Nederland in de periode 1994-98. Limosa 72: 41-48.

Bauchau, V., Horn, H. & Overdijk, O. 1998. Survival of Spoonbills on Wadden Sea islands. Journal of Avian Biology 29: 177-182.

Zwarts, L., van der Kamp, J., Overdijk, O., van Spanje, T.M., Veldkamp, R., West, R. & Wright, M. 1998. Wader count of the Banc d’Arguin, Mauritania, in January/February 1997. Wader Study Group Bulletin 86: 53-69, 70-73.

Overdijk, O. & F. de Roder. 1997. De resultaten van een onderzoek naar de broedpopulatie Lepelaar Platalea leucorodia L. in Nederland in 1996. Werkgroep Lepelaar, maart 1997.

Overdijk, O. & F. de Roder. 1997. Verspreiding en broedsucces van Lepelaars in Nederland in 1996. Eigen uitgave Schiermonnikoog.

Overdijk, O. & Strucker, S. 1997. Telling Lepelaars op nazomerpleisterplaatsen. Vogelnieuws 10: 6.

Aguilera E., Ramo C.& de leCourt C. 1996. Food and Feeding sites of the Eurasian spoonbill (Platalea leucorodia) in Southwestern Spain. Colonial Waterbirds 19: 159-166.

Dijck, D. van, W. Klomp & Overdijk, O. 1996. Populatiemonitoring Lepelaars (Platalea leucorodia) in het Zwanenwater 1996. Eigen uitgave, Schagen.

Van Dijk, K., Overdijk, O. 1996. Lepelaars Platalea leucorodia op nazomerpleisterplaatsen in Nederland in augustus 1995. Limosa 69: 175-179.

Overdijk, O. 1995. Lepelaars in het Zwarte Meer in 1994. De Noordwesthoek 22: 21-23.

Overdijk, O. 1995. Verslag van een zoektocht naar Lepelaars in de Golfe du Morbihan, Pont l’Abbe-Finestere en de Baie de la Seine – Seine Maritime in Frankrijk, maart 1995.
Ongepubliceerd verslag, ed.  Overdijk, Wanneperveen.

Overdijk, O. 1995. Frieslandonderzoek Lepelaars 15 maart- 15 mei 1994. Vanellus 48: 68-71.

Overdijk, O. 1995 Lepelaaronderzoek in 1994 in het Natuurmonument het Zwanenwater. Stichting Lepelaaronderzoek Nederland, Wormer.

Overdijk, O. 1995. The breeding population of spoonbills in The Netherlands. 23rd EUROSITE Workshop: 15-18.

Overdijk, O. 1995. Kort verslag van een terreinbezoek aan Ameland, de Hon. In verband met de lepelaars aldaar. Werkgroep Lepelaar, Wanneperveen.

Overdijk, O. 1995. Lepelaars in 1995 op Schiermonnikoog. Vereniging Natuurmonumenten, ‘s Gravenland.

Douma E. & Overdijk, O. 1995. Lepelaaronderzoek in 1995 in het Lauwersmeer. Werkgroep Lepelaar, Wanneperveen. 

Klomp, W. & Overdijk, O. 1995. Lepelaaronderzoek in 1995 in het Zwanenwater. Natuurmonumenten, Callantsoog.

Poorter, E.P.R. & Overdijk, O. 1995. Het broedbestand van de Lepelaars in Nederland in 1994. Stichting Lepelaaronderzoek Nederland, Lelystad.

Overdijk, O. 1994. Verslag bezoek aan Ameland (It Fryske Gea) 09-07-1994. Stichting Lepelaar Onderzoek Nederland, Wanneperveen.

Overdijk, O. 1994. Verstoringen bij het Vogeleiland in het Zwarte Meer in 1993. De Noordwesthoek 193: 2-5.

Overdijk, O. 1994. Resultaten van een orienterend onderzoek naar de herkomst van de in 1994 broedende lepelaars (Platalea leucorodia) op Schiermonnikoog. En enkele aspecten m.b.t. de kolonisatie. Stichting Lepelaars Onderzoek, i.s.m. Vereniging Natuurmonumenten, Wanneperveen.

Piersma, T. 1980. Lepelaars op de Mokkenbank. Vanellus 33: 54-57. 
 
 
167573 bezoekers (269956 hits) sinds 12-3-2013